hosting menu left
hosting menu right

top of hosting header

Stříkací technika, čerpací technika, airless, dopravní značení - Ligraco s.r.o.Kontakt

LIGRACO CZ s.r.o.

Andělskohorská 152
46331 Chrastava

Pondělí – Pátek » 8:00 – 15:00
(jiný čas dle domluvy)

Bankovní spojení:
210389579/0300
IBAN:
CZ71 0300 0000 0002
1038 9579 

Kontakty
Tel.: 482 739 712 - 15
Mobil:
»603 247 175
»739 633 122

Domů Produkty Stříkací technika
Stříkací technika
Stříkací technika pro nástřik stlačeným vzduchem

kompresor – rozvodné vedení stlačeného vzduchu – rozvodné vedení aplikovaného

materiálu - koncové aplikační zařízení

 
Povrchová úprava pomocí stlačeného vzduchu
Nástřik barev pomocí zařízení na stlačený vzduch se používá tam, kde je potřeba dosáhnout maximální kvality povrchu. Pro klasický nástřik stlačeným vzduchem se pro rozprášení barvy používá velký objem vzduchu při tlaku 2 – 7 barů. To přináší sice velmi dobré rozprášení barev, ale rovněž příliš vysoký prostřik (ztráty barvy rozptýlené do okolí) a tím menší účinnost přenosu barvy na povrch zušlechťovaný nástřikem.
Pro snížení prostřiku (a vysokých emisí s tím nevyhnutelně spojených) byly vyvinuty technologie nástřiku stlačeným vzduchem: HVLP (High Volume Low Pressure), která používá pro rozprášení barvy velký objem vzduchu o nízkém tlaku (do 7 bar), LVLP (Low Volume Low Pressure), která používá pro rozprášení barvy nízký objem vzduchu rovněž o nízkém tlaku. Výsledkem obou metod je malý prostřik a vysoký stupeň přenosu barev na stříkaný povrch.
Výsledný obraz nástřiku je kruhový a jeho šířku lze regulovat přímo na pistoli.
 
Stříkací technika pro nástřik vysokým tlakem (airless)

1. kompresor – rozvodné vedení stlačeného vzduchu – vysokotlaké čerpadlo s pneumatickým motorem – rozvodné vedení aplikovaného materiálu – koncové aplikační zařízení.

2. Vysokotlaké čerpadlo s elektrickým, spalovacím, hydraulickým motorem – rozvodné vedení aplikovaného materiálu – koncové aplikační zařízení.

 
Airless – nástřik vysokým tlakem
Zařízení pro nástřik materiálů technologií airless rozprašují kapalinu do malých kapiček bez použití stlačeného vzduchu, materiál se pouze protlačuje vysokým tlakem přes úzkou štěrbinu stříkací trysky. Rychlý tok kapaliny pod vysokým tlakem překonává viskozitu a povrchové napětí kapaliny způsobí, že se kapalina po průchodu tryskou rozpráší do oblaku jemných kapiček. Průtok stříkaného materiálu určuje velikost tlaku a velikost trysky.
Zařízeními airless lze aplikovat nátěry bez ohledu na obsah sušiny v materiálu a dokáže.nanést výrazně silnější vrstvu materiálu a minimalizuje prostřik. Je vhodná pro aplikace, u nichž klademe důraz na nástřik silné vrstvy a ne již na konečný vzhled finálního povrchu.
Obraz paprsku je plochý a jeho šířka se reguluje pomocí použití různách velikostí trysek.

 

Podle výrobce:TITAN, GRACO, WIWA, Příslušenství


 
Nástřik vysokým tlakem s přídavným vzduchem (airmix, air-combi)
Tato technologie spojuje výhody obou předchozích metod a setkáváme se s ní u různých druhů použití – od povrchových úprav nábytku až po těžké ochranné nástřiky. Materiál pod vyskokým tlakem (tlak 240 bar můžeme brát jako mezní hranici, za níž už efekt přídavného vzduchu ztrácí účinnost) přichází do pistole, pří průchodu tryskou dochází k jejímu rozprašování, přidáním dodatečného proudu vzduchu (při tlaku do 2,5 bar) do nástřikového paprsku se zlepší rozprášení barvy a tím se oproti technologii airless výrazně zvýší kvalita výsledného povrchu.
Tato technologie staví na nízké spotřebě barev a rozpouštědel a dokáže při výborné kvalitě povrchu pracovat i s náročnějšími materiály, s nimiž by technologie nástřiku stlačeným vzduchem stála před neřešitelným problémem.
Obraz paprsku materiálu je plochý a jeho vlastnosti lze regulovat na pistoli.

 

 
Vysokotlaká a nízkotlaká zařízení pro nástřik strukturových povrchů a zrnitých materiálů
Pro aplikace stěrek, omítek, strukturových dekorativních a vyplňovacích materiálů, jak interiérových, tak venkovních se používají zařízení s přídavným vzduchem nebo bez přídavného vzduchu.
Při nanášení materiálů s přídavným vzduchem používáme kruhovou rozprašovací hubici, kterou dosáhneme přesný a stejnoměrný obraz.nástřiku.
Bez přídavného vzduchu zase dostáváme velmi ohraničený paprsek materiálu, takže můžeme provádět nástřik blízko všech stavebních předělů. Šířka paprsku se reguluje přibližováním nebo vzdalováním aplikačního ventilu od stříkaného povrchu.
Podle výrobce: BM, GRACO, TITAN
 
Příslušenství Tisk Email
TITAN, GRACO
 

Ligraco s.r.o. | Technická správa Rocklive Digital

TC Transcentrum komerční spisovna pro vaše písemnosti, skartace, archivace vše dle zákona. Originální česká svítidla a lustry. A to nejen křišťálové lustry, ale například mosazná svítidla.